maggieseal3.png

我们为小朋友们整理了许多资料 -

 

1.供儿童阅读的书籍 

 

2线上电子游戏 

 

3.供孩子们在教室里做的活动和游戏 

我们为小朋友们整理了许多资料 ,​欢迎大家免费使用喔!

IMG_2479.png

                 

 

 

1.    教学短片   -通過視頻學習有趣的活動和食譜!

 

2. 活动练习 -供孩子們在學校或在家中使用!

 

3.  電子遊戲 -有趣的動手方法來了解氣候變化!

 

4. 書籍 -供兒童學習的故事和插圖!